EnPro Industries Inc (NPO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 775 100 963 900 487 500 625 200 462 500
Kapitał własny w tys. USD 1 395 100 1 266 600 1 078 500 886 900 857 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,36 0,43 0,31 0,41 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $775 100K ÷ ($775 100K + $1 395 100K)
= 0,36