Enpro Inc (NPO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 638 700 775 100 963 900 487 500 625 200
Aktywa razem w tys. USD 2 499 500 2 647 800 2 969 800 2 083 600 2 035 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,26 0,29 0,32 0,23 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $638 700K ÷ $2 499 500K
= 0,26