EnPro Industries Inc (NPO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 963 900 487 500 625 200 462 500 618 300
Aktywa razem w tys. USD 2 969 800 2 083 600 2 035 100 1 715 800 1 886 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,32 0,23 0,31 0,27 0,33

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $963 900K ÷ $2 969 800K
= 0,32