EnPro Industries Inc (NPO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 329 800 410 700 371 100 334 400 166 200 222 100 293 400 338 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 300 54 400 37 700 44 900 34 400 53 200 38 300 37 900
Należności w tys. USD 119 500 136 900 149 400 137 100 151 400 185 700 196 400 177 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 195 100 187 100 199 900 211 500 253 300 330 100 391 700 379 100
Wskaźnik płynności szybkiej 2,51 3,22 2,79 2,44 1,39 1,40 1,35 1,46

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($329 800K + $41 300K + $119 500K) ÷ $195 100K
= 2,51