Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(1 gru 2022)
2022/Q4
(1 wrz 2022)
2022/Q3
(2 cze 2022)
2022/Q2
(3 mar 2022)
2022/Q1
(2 gru 2021)
2021/Q4
(2 wrz 2021)
2021/Q3
(3 cze 2021)
2021/Q2
(4 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 581 000 9 331 000 10 227 000 10 122 000 9 580 000 8 633 000 8 349 000 7 184 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 663 000 644 000 608 000 600 000 521 000 502 000 478 000 538 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 525 000 7 539 000 7 009 000 6 918 000 6 512 000 6 424 000 5 462 000 5 433 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,72 1,32 1,55 1,55 1,55 1,42 1,62 1,42

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 581 000K + $663 000K) ÷ $6 525 000K
= 1,72


Analiza porównawcza

2023/Q1