Micron Technology Inc. (MU)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Przychody ze sprzedaży 30 758 000 27 705 000 21 435 000 23 406 000 30 391 000 20 322 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 860 000 17 282 000 14 883 000 12 704 000 12 500 000 11 886 000
Zysk ze sprzedaży brutto 13 898 000 10 423 000 6 552 000 10 702 000 17 891 000 8 436 000
Koszty badań i rozwoju 3 116 000 2 663 000 2 600 000 2 441 000 2 141 000 1 824 000
Koszty ogólnego zarządu 1 066 000 894 000 881 000 836 000 813 000 743 000
Zysk operacyjny 9 716 000 6 866 000 3 060 000 7 390 000 14 926 000 5 864 000
Koszty odsetek netto 93 000 146 000 80 000 -77 000 222 000 560 000
Pozostałe przychody (koszty) -7 000 9 000 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 575 000 6 255 000 2 990 000 7 051 000 14 306 000 5 204 000
Podatek dochodowy 888 000 394 000 280 000 693 000 168 000 114 000
Udziały niekontrolujące 0 0 23 000 45 000 3 000 1 000
Zysk (strata) netto 8 687 000 5 861 000 2 687 000 6 313 000 14 135 000 5 089 000