Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 594 000 9 331 000 8 633 000 8 142 000 7 955 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 820 000 644 000 502 000 304 000 235 000
Należności w tys. USD 2 443 000 5 130 000 5 311 000 3 912 000 3 195 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 765 000 7 539 000 6 424 000 6 635 000 6 390 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,70 2,00 2,25 1,86 1,78

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 594 000K + $820 000K + $2 443 000K) ÷ $4 765 000K
= 2,70


Analiza porównawcza

2023