Micron Technology Inc. (MU)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Zysk (strata) netto 8 687 000 5 861 000 2 687 000 6 313 000 14 135 000 5 089 000
Amortyzacja 7 116 000 6 214 000 5 650 000 5 424 000 4 759 000 3 861 000
Zmiana stanu należności -181 000 1 399 000 717 000 -2 283 000 1 719 000 1 691 000
Zmiana stanu zapasów 2 176 000 -1 120 000 489 000 1 523 000 472 000 234 000
Zmiana stanu gotówki 698 000 491 000 187 000 1 153 000 1 374 000 1 030 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 181 000 24 936 000 8 306 000 13 189 000 17 400 000 8 153 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -12 067 000 -10 030 000 -8 223 000 -9 780 000 -8 879 000 -4 734 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 585 000 -21 178 000 -7 589 000 -10 085 000 -8 216 000 -7 537 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 980 000 -3 562 000 -317 000 -2 438 000 -7 776 000 349 000