Micron Technology Inc. (MU)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 sie 2023)
2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Zysk (strata) netto -5 833 000 8 687 000 5 861 000 2 687 000 6 313 000 14 135 000 5 089 000
Amortyzacja 7 756 000 7 116 000 6 214 000 5 650 000 5 424 000 4 759 000 3 861 000
Zmiana stanu należności -2 687 000 -181 000 1 399 000 717 000 -2 283 000 1 719 000 1 691 000
Zmiana stanu zapasów 1 724 000 2 176 000 -1 120 000 489 000 1 523 000 472 000 234 000
Zmiana stanu gotówki 263 000 698 000 491 000 187 000 1 153 000 1 374 000 1 030 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 559 000 15 181 000 12 468 000 8 306 000 13 189 000 17 400 000 8 153 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 676 000 -12 067 000 -10 030 000 -8 223 000 -9 780 000 -8 879 000 -4 734 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 191 000 -11 585 000 -10 589 000 -7 589 000 -10 085 000 -8 216 000 -7 537 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 983 000 -2 980 000 -1 781 000 -317 000 -2 438 000 -7 776 000 349 000