Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 21 781 000 19 907 000 17 965 000 16 503 000 16 039 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 539 000 6 424 000 6 635 000 6 390 000 5 754 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,89 3,10 2,71 2,58 2,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $21 781 000K ÷ $7 539 000K
= 2,89


Analiza porównawcza

2022