Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 21 244 000 21 781 000 19 907 000 17 965 000 16 503 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 765 000 7 539 000 6 424 000 6 635 000 6 390 000
Wskaźnik płynności bieżącej 4,46 2,89 3,10 2,71 2,58

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $21 244 000K ÷ $4 765 000K
= 4,46


Analiza porównawcza

2023