Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 331 000 8 633 000 8 142 000 7 955 000 6 802 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 644 000 502 000 304 000 235 000 164 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 539 000 6 424 000 6 635 000 6 390 000 5 754 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,32 1,42 1,27 1,28 1,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 331 000K + $644 000K) ÷ $7 539 000K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022