Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
Rotacja zapasów 2,53 3,85 2,65 2,48 3,48
Rotacja należności 6,00 5,22 5,48 7,33 5,55
Rotacja zobowiązań 7,87 9,91 6,79 7,58 7,39
Rotacja kapitału pracującego 2,16 2,05 1,89 2,31 2,95

Średnia liczba dni

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
Cykl zapasów dni 144,25 94,77 137,51 147,05 104,97
Cykl należności dni 60,88 69,97 66,61 49,82 65,79
Cykl zobowiązań dni 46,37 36,83 53,73 48,18 49,41

Długoterminowe

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,80 0,83 0,69 0,83 1,28
Rotacja aktywów razem 0,46 0,47 0,40 0,48 0,70