Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q1
(1 gru 2022)
2022/Q4
(1 wrz 2022)
2022/Q3
(2 cze 2022)
2022/Q2
(3 mar 2022)
2022/Q1
(2 gru 2021)
2021/Q4
(2 wrz 2021)
2021/Q3
(3 cze 2021)
2021/Q2
(4 mar 2021)
Rotacja zapasów 1,91 2,53 3,06 3,14 3,60 3,85 3,73 3,43
Rotacja należności 8,18 6,00 5,20 5,79 5,64 5,22 6,02 7,01
Rotacja zobowiązań 8,90 7,87 8,52 8,78 9,16 9,91 10,31 10,00
Rotacja kapitału pracującego 1,66 2,16 2,06 2,14 2,17 2,05 1,95 1,98

Średnia liczba dni

2023/Q1
(1 gru 2022)
2022/Q4
(1 wrz 2022)
2022/Q3
(2 cze 2022)
2022/Q2
(3 mar 2022)
2022/Q1
(2 gru 2021)
2021/Q4
(2 wrz 2021)
2021/Q3
(3 cze 2021)
2021/Q2
(4 mar 2021)
Cykl zapasów dni 191,53 144,25 119,45 116,33 101,45 94,77 97,94 106,29
Cykl należności dni 44,60 60,88 70,20 63,05 64,70 69,97 60,59 52,07
Cykl zobowiązań dni 40,99 46,37 42,84 41,58 39,85 36,83 35,40 36,48

Długoterminowe

2023/Q1
(1 gru 2022)
2022/Q4
(1 wrz 2022)
2022/Q3
(2 cze 2022)
2022/Q2
(3 mar 2022)
2022/Q1
(2 gru 2021)
2021/Q4
(2 wrz 2021)
2021/Q3
(3 cze 2021)
2021/Q2
(4 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 0,69 0,80 0,88 0,86 0,84 0,83 0,79 0,74
Rotacja aktywów razem 0,40 0,46 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,43