Micron Technology Inc. (MU)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 30 758 000 27 705 000 21 435 000 23 406 000 30 391 000
Aktywa razem w tys. USD 66 283 000 58 849 000 53 678 000 48 887 000 43 376 000
Rotacja aktywów razem 0,46 0,47 0,40 0,48 0,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $30 758 000K ÷ $66 283 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022