Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 80 528 96 288 80 600 71 492 68 374 66 527 56 995 83 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 208 24 206 16 563 24 787 27 437 22 375 14 981 22 150
Należności w tys. USD 122 223 123 418 127 920 129 030 142 072 131 132 105 974 105 894
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 131 020 119 602 124 310 125 457 130 717 109 382 93 559 152 271
Wskaźnik płynności szybkiej 1,77 2,04 1,81 1,80 1,82 2,01 1,90 1,39

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($80 528K + $29 208K + $122 223K) ÷ $131 020K
= 1,77


Analiza porównawcza

2023/Q2