Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 263 880 973 644 874 374 843 271 787 594
Należności w tys. USD 127 920 105 974 87 628 101 767 86 841
Rotacja należności 9,88 9,19 9,98 8,29 9,07

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 263 880K ÷ $127 920K
= 9,88


Analiza porównawcza

2022