Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 263 880 973 644 874 374 843 271 787 594
Working capital w tys. USD 111 530 93 390 85 864 77 840 91 555
Rotacja kapitału pracującego 11,33 10,43 10,18 10,83 8,60

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 263 880K ÷ $111 530K
= 11,33


Analiza porównawcza

2022