Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 80 600 56 995 66 127 31 461 56 763
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 563 14 981 13 830 12 572 11 385
Należności w tys. USD 127 920 105 974 87 628 101 767 86 841
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 124 310 93 559 89 794 76 326 71 973
Wskaźnik płynności szybkiej 1,81 1,90 1,87 1,91 2,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($80 600K + $16 563K + $127 920K) ÷ $124 310K
= 1,81


Analiza porównawcza

2022