Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 263 880 973 644 874 374 843 271 787 594
Aktywa razem w tys. USD 965 679 870 690 831 636 796 586 753 904
Rotacja aktywów razem 1,31 1,12 1,05 1,06 1,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 263 880K ÷ $965 679K
= 1,31


Analiza porównawcza

2022