Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 80 600 56 995 66 127 31 461 56 763
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 563 14 981 13 830 12 572 11 385
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 124 310 93 559 89 794 76 326 71 973
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,78 0,77 0,89 0,58 0,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($80 600K + $16 563K) ÷ $124 310K
= 0,78


Analiza porównawcza

2022