Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 235 840 186 949 175 658 154 166 163 528
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 124 310 93 559 89 794 76 326 71 973
Wskaźnik płynności bieżącej 1,90 2,00 1,96 2,02 2,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $235 840K ÷ $124 310K
= 1,90


Analiza porównawcza

2022