Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 263 880 973 644 874 374 843 271 787 594
Property, plant and equipment w tys. USD 728 167 682 277 654 173 640 394 588 230
Rotacja aktywów trwałych 1,74 1,43 1,34 1,32 1,34

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 263 880K ÷ $728 167K
= 1,74


Analiza porównawcza

2022