Mckesson Corporation (MCK)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 080 000 6 406 000 6 335 000 7 265 000 6 751 000
Kapitał własny w tys. USD -2 272 000 -21 000 5 092 000 8 094 000 9 804 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,24 0,90 0,69

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $5 080 000K ÷ $-2 272 000K
= —


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
Mckesson Corporation
MCK
Amerisource Bergen Corp.
ABC
Cardinal Health, Inc.
CAH