Mckesson Corporation (MCK)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 27,21 31,07 27,89 30,11 30,19
Cykl należności dni 25,70 29,39 31,52 31,07 31,03
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 52,91 60,46 59,40 61,18 61,22

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 27,21 + 25,70 – —
= 52,91


Analiza porównawcza

2022