Mckesson Corporation (MCK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 532 000 6 278 000 4 015 000 2 981 000 2 672 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 898 000 665 000 617 000 529 000 443 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 466 000 44 103 000 42 624 000 37 626 000 36 685 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,09 0,16 0,11 0,09 0,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 532 000K + $898 000K) ÷ $48 466 000K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Mckesson Corporation
MCK
0,09
Amerisource Bergen Corp.
ABC
0,12
Cardinal Health, Inc.
CAH
0,22