Mckesson Corporation (MCK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 678 000 3 532 000 6 278 000 4 015 000 2 981 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 496 000 898 000 665 000 617 000 529 000
Należności w tys. USD 19 410 000 18 583 000 19 181 000 19 950 000 18 246 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 47 957 000 48 466 000 44 103 000 42 624 000 37 626 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,51 0,47 0,59 0,58 0,58

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 678 000K + $496 000K + $19 410 000K) ÷ $47 957 000K
= 0,51


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Mckesson Corporation
MCK
0,51
Cardinal Health, Inc.
CAH
0,53