Mckesson Corporation (MCK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 532 000 6 278 000 4 015 000 2 981 000 2 672 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 898 000 665 000 617 000 529 000 443 000
Należności w tys. USD 18 583 000 19 181 000 19 950 000 18 246 000 17 711 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 466 000 44 103 000 42 624 000 37 626 000 36 685 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,47 0,59 0,58 0,58 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 532 000K + $898 000K + $18 583 000K) ÷ $48 466 000K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022