Mckesson Corporation (MCK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 263 966 000 238 228 000 231 051 000 214 319 000 208 357 000
Aktywa razem w tys. USD 63 298 000 65 015 000 61 247 000 59 672 000 60 381 000
Rotacja aktywów razem 4,17 3,66 3,77 3,59 3,45

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $263 966 000K ÷ $63 298 000K
= 4,17


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Mckesson Corporation
MCK
4,17
Amerisource Bergen Corp.
ABC
4,22
Cardinal Health, Inc.
CAH
4,13