Mckesson Corporation (MCK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Przychody ze sprzedaży 263 966 000 238 228 000 231 051 000 214 319 000 208 357 000 198 533 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 250 836 000 226 080 000 219 028 000 202 565 000 197 173 000 187 262 000
Zysk ze sprzedaży brutto 13 130 000 12 148 000 12 023 000 11 754 000 11 184 000 11 271 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 96 000 71 000 125 000 341 000
Koszty ogólnego zarządu 10 537 000 8 849 000 9 168 000 8 403 000 8 138 000 7 466 000
Zysk operacyjny 2 593 000 3 299 000 1 651 000 3 086 000 2 673 000 3 464 000
Koszty odsetek netto 168 000 205 000 200 000 225 000 235 000 279 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 928 000 -5 034 000 1 144 000 610 000 239 000 6 891 000
Podatek dochodowy 636 000 -695 000 18 000 356 000 -53 000 1 614 000
Udziały niekontrolujące 173 000 199 000 220 000 221 000 230 000 83 000
Zysk (strata) netto 1 114 000 -4 539 000 900 000 34 000 67 000 5 070 000