Mckesson Corporation (MCK)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja zapasów 13,41 11,75 13,09 12,12 12,09
Rotacja należności 14,20 12,42 11,58 11,75 11,76
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 186,26 255,45 461,99

Średnia liczba dni

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 27,21 31,07 27,89 30,11 30,19
Cykl należności dni 25,70 29,39 31,52 31,07 31,03
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja aktywów trwałych 126,18 92,30 97,70 84,11 84,56
Rotacja aktywów razem 4,17 3,66 3,77 3,59 3,45