Mckesson Corporation (MCK)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 080 000 6 406 000 6 335 000 7 265 000 6 751 000
Aktywa razem w tys. USD 63 298 000 65 015 000 61 247 000 59 672 000 60 381 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,08 0,10 0,10 0,12 0,11

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 080 000K ÷ $63 298 000K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do aktywów
Mckesson Corporation
MCK
0,08
Amerisource Bergen Corp.
ABC
0,08
Cardinal Health, Inc.
CAH
0,11