Mckesson Corporation (MCK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 46 231 000 45 382 000 42 222 000 38 465 000 37 136 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 466 000 44 103 000 42 624 000 37 626 000 36 685 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,95 1,03 0,99 1,02 1,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $46 231 000K ÷ $48 466 000K
= 0,95


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Mckesson Corporation
MCK
0,95
Amerisource Bergen Corp.
ABC
0,91
Cardinal Health, Inc.
CAH
1,08