Alliant Energy Corp. (LNT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 668 000 6 735 000 6 769 000 5 533 000 5 246 300
Aktywa razem w tys. USD 20 163 000 18 553 000 17 710 000 16 700 700 15 426 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,38 0,36 0,38 0,33 0,34

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $7 668 000K ÷ $20 163 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022