Alliant Energy Corp. (LNT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 20 000 39 000 54 000 16 300 20 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 389 000 344 000 204 000 229 800 202 000
Należności w tys. USD 516 000 440 000 412 000 402 100 350 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 363 000 2 054 000 1 297 000 2 054 100 1 644 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,39 0,40 0,52 0,32 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($20 000K + $389 000K + $516 000K) ÷ $2 363 000K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022