Alliant Energy Corp. (LNT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 205 000 3 669 000 3 416 000 3 647 700 3 534 500
Aktywa razem w tys. USD 20 163 000 18 553 000 17 710 000 16 700 700 15 426 000
Rotacja aktywów razem 0,21 0,20 0,19 0,22 0,23

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 205 000K ÷ $20 163 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022