Alliant Energy Corp. (LNT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 20 000 39 000 54 000 16 300 20 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 389 000 344 000 204 000 229 800 202 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 363 000 2 054 000 1 297 000 2 054 100 1 644 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,19 0,20 0,12 0,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($20 000K + $389 000K) ÷ $2 363 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022