Alliant Energy Corp. (LNT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 686 000 659 000 614 000 557 200 512 100
Kapitał własny w tys. USD 6 276 000 5 990 000 5 688 000 5 205 100 4 585 700
ROE 10,93% 11,00% 10,79% 10,70% 11,17%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $686 000K ÷ $6 276 000K
= 10,93%


Analiza porównawcza

2022