Alliant Energy Corp. (LNT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 792 000 1 437 000 1 283 000 1 479 800 1 583 000
Zapasy w tys. USD 325 000 246 000 217 000 227 300 211 800
Rotacja zapasów 5,51 5,84 5,91 6,51 7,47

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 792 000K ÷ $325 000K
= 5,51


Analiza porównawcza

2022