Alliant Energy Corp. (LNT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 250 000 1 069 000 887 000 875 500 785 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 363 000 2 054 000 1 297 000 2 054 100 1 644 100
Wskaźnik płynności bieżącej 0,53 0,52 0,68 0,43 0,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 250 000K ÷ $2 363 000K
= 0,53


Analiza porównawcza

2022