Alliant Energy Corp. (LNT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 792 000 1 437 000 1 283 000 1 479 800 1 583 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 756 000 436 000 377 000 422 300 543 300
Rotacja zobowiązań 2,37 3,30 3,40 3,50 2,91

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 792 000K ÷ $756 000K
= 2,37


Analiza porównawcza

2022