Lockheed Martin Corp. (LMT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(24 wrz 2023)
2023/Q2
(25 cze 2023)
2023/Q1
(26 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(25 wrz 2022)
2022/Q2
(26 cze 2022)
2022/Q1
(27 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 442 000 3 551 000 3 673 000 2 440 000 2 547 000 2 430 000 1 775 000 1 883 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 815 000 14 054 000 13 489 000 13 650 000 12 851 000 12 933 000 12 366 000 12 836 000
Należności w tys. USD 2 132 000 2 405 000 3 427 000 2 583 000 2 505 000 2 484 000 3 401 000 2 527 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 937 000 17 193 000 17 704 000 16 982 000 15 887 000 16 347 000 16 479 000 16 047 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,03 1,16 1,16 1,10 1,13 1,09 1,06 1,07

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 442 000K + $13 815 000K + $2 132 000K) ÷ $16 937 000K
= 1,03