Lockheed Martin Corp. (LMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 18,65 19,44 16,00 14,22 15,48
Rotacja należności 26,34 34,15 33,06 25,59 22,00
Rotacja zobowiązań 27,21 74,29 64,45 40,16 19,31
Rotacja kapitału pracującego 12,93 11,52 12,01 19,15 31,53

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 19,57 18,78 22,81 25,68 23,58
Cykl należności dni 13,86 10,69 11,04 14,26 16,59
Cykl zobowiązań dni 13,42 4,91 5,66 9,09 18,90

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 8,27 8,83 9,07 9,07 8,78
Rotacja aktywów razem 1,25 1,32 1,29 1,26 1,20