Lockheed Martin Corp. (LMT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 59 000 000 57 597 000 57 947 000 56 717 000 51 445 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 312 000 2 117 000 780 000 880 000 1 281 000
Rotacja zobowiązań 25,52 27,21 74,29 64,45 40,16

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $59 000 000K ÷ $2 312 000K
= 25,52