Lockheed Martin Corp. (LMT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 65 984 000 67 044 000 65 398 000 59 812 000 53 762 000 51 048 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 57 597 000 57 947 000 56 717 000 51 445 000 46 392 000 45 500 000
Zysk ze sprzedaży brutto 8 387 000 9 097 000 8 681 000 8 367 000 7 370 000 5 548 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 8 387 000 9 097 000 8 681 000 8 367 000 7 370 000 5 548 000
Koszty odsetek netto 623 000 569 000 591 000 653 000 668 000 651 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 680 000 7 550 000 8 235 000 7 241 000 5 838 000 5 269 000
Podatek dochodowy 948 000 1 235 000 1 347 000 1 011 000 792 000 3 340 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 5 732 000 6 315 000 6 833 000 6 230 000 5 046 000 2 002 000