Lockheed Martin Corp. (LMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 442 000 2 547 000 3 604 000 3 160 000 1 514 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 815 000 12 851 000 11 267 000 10 695 000 9 625 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 937 000 15 887 000 13 997 000 13 933 000 13 972 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,90 0,97 1,06 0,99 0,80

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 442 000K + $13 815 000K) ÷ $16 937 000K
= 0,90