Lockheed Martin Corp. (LMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 208 000 3 160 000 1 514 000 772 000 2 861 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 534 000 10 695 000 9 625 000 9 890 000 1 510 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 27 994 000 13 933 000 13 972 000 14 398 000 12 637 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,06 0,99 0,80 0,74 0,35

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 208 000K + $22 534 000K) ÷ $27 994 000K
= 1,06


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Lockheed Martin Corp.
LMT
1,06
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
AJRD
1,30