Lockheed Martin Corp. (LMT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 991 000 19 815 000 19 378 000 17 095 000 16 103 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 887 000 13 997 000 13 933 000 13 972 000 14 398 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,32 1,42 1,39 1,22 1,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 991 000K ÷ $15 887 000K
= 1,32