Lockheed Martin Corp. (LMT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 67 571 000 65 984 000 67 044 000 65 398 000 59 812 000
Aktywa razem w tys. USD 52 456 000 52 880 000 50 873 000 50 710 000 47 528 000
Rotacja aktywów razem 1,29 1,25 1,32 1,29 1,26

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $67 571 000K ÷ $52 456 000K
= 1,29