Lockheed Martin Corp. (LMT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 442 000 2 547 000 3 604 000 3 160 000 1 514 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 815 000 12 851 000 11 267 000 10 695 000 9 625 000
Należności w tys. USD 2 132 000 2 505 000 1 963 000 1 978 000 2 337 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 937 000 15 887 000 13 997 000 13 933 000 13 972 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,03 1,13 1,20 1,14 0,96

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 442 000K + $13 815 000K + $2 132 000K) ÷ $16 937 000K
= 1,03