Lockheed Martin Corp. (LMT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 547 000 7 208 000 3 160 000 1 514 000 772 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 851 000 22 534 000 10 695 000 9 625 000 9 890 000
Należności w tys. USD 2 505 000 3 926 000 1 978 000 2 337 000 2 444 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 887 000 27 994 000 13 933 000 13 972 000 14 398 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 1,20 1,14 0,96 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 547 000K + $12 851 000K + $2 505 000K) ÷ $15 887 000K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Lockheed Martin Corp.
LMT
1,13
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
AJRD
1,41