Lockheed Martin Corp. (LMT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 59 000 000 57 597 000 57 947 000 56 717 000 51 445 000
Zapasy w tys. USD 3 132 000 3 088 000 2 981 000 3 545 000 3 619 000
Rotacja zapasów 18,84 18,65 19,44 16,00 14,22

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $59 000 000K ÷ $3 132 000K
= 18,84