Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 193 372 228 957 191 245 196 770 194 082 198 021 242 860 261 001
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 198 400 612 823 164 072 161 965 152 000 127 248 134 991 139 761
Należności w tys. USD 1 031 390 729 500 830 636 901 268 959 160 1 017 650 939 921 912 245
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 730 370 945 421 905 811 894 007 912 352 1 103 800 1 166 030 1 074 820
Wskaźnik płynności szybkiej 0,82 1,66 1,31 1,41 1,43 1,22 1,13 1,22

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($193 372K + $198 400K + $1 031 390K) ÷ $1 730 370K
= 0,82


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
0,82
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
1,11
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
1,73
XPO Inc
XPO
1,00