Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 196 770 194 082 198 021 242 860 261 001 269 694 179 032 194 650
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 161 965 152 000 127 248 134 991 139 761 161 981 140 216 107 397
Należności w tys. USD 901 268 959 160 1 017 650 939 921 912 245 877 301 677 804 584 042
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 894 007 912 352 1 103 800 1 166 030 1 074 820 852 541 705 548 948 439
Wskaźnik płynności szybkiej 1,41 1,43 1,22 1,13 1,22 1,54 1,41 0,93

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($196 770K + $161 965K + $901 268K) ÷ $894 007K
= 1,41


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
1,41
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
1,38
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
1,76
XPO Inc
XPO
1,07