Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 998 020 4 673 860 4 843 950 5 344 070 2 425 450
Aktywa razem w tys. USD 10 655 500 8 468 000 8 281 730 7 911 880 7 683 440
Rotacja aktywów razem 0,56 0,55 0,58 0,68 0,32

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 998 020K ÷ $10 655 500K
= 0,56


Analiza porównawcza

2021