Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 965 996 569 773 430 924 571 841 233 990
Aktywa razem w tys. USD 10 655 500 8 468 000 8 281 730 7 911 880 7 683 440
Operacyjny ROA 9,07% 6,73% 5,20% 7,23% 3,05%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $965 996K ÷ $10 655 500K
= 9,07%


Analiza porównawcza

2021