Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 553 720 647 150 336 383 630 838 616 903
Kapitał własny w tys. USD 6 533 150 5 869 850 5 666 220 5 460 950 5 237 730
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,19 0,10 0,06 0,10 0,11

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 553 720K ÷ ($1 553 720K + $6 533 150K)
= 0,19


Analiza porównawcza

2021